Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Vi är en lokalförening till 
 
Inbjudan till workshop med Tobyn Bell
Compassion-Focussed Therapy – from the Inside-Out
I samarbete med Anna Ehnvall KBT Kompetens har vi glädjen att bjuda in medlemmarna till workshop i Compassion-Focussed Therapy – from the Inside Out.
Tid: Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 9.30-16.30
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg
Avgift: 2 250 kronor. För- och eftermiddagsfika ingår.
Anmälan: Anmäl dig här på hemsidan senast den 20 april.
Tobyn Bell är CBT psykoterapeut, forskare och handledare i Compassion samt medförfattare till boken Compassion Focussed Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists (2018, ISBN 9781462535262).
Han har publicerat forskning inom Imagery och Compassion, forskar med Paul Gilbert, föreläser både nationellt och internationellt inom Compassion och Imagery samt är programansvarig, utbildare samt handledare vid Psychological Therapies Training Centre (Greater Manchester Mental Health NHS, UK).
Workshopen erbjuder deltagaren möjlighet att lära sig Compassion Fokuserad terapi (CFT) genom insidan-ut, d.v.s. praktisera de terapeutiska principerna på sig själv i samband med terapeutärenden och sedan reflektera över upplevelsen. Självpraktik och självreflektion (SP/SR) har visat sig utveckla en tredimensionell upplevelse av psykoterapi genom att dels möjliggöra en ökad empati och insikt i klientens upplevelse, dels öka de interpersonella och reflekterande färdigheterna hos terapeuten samt dels genom att integrera de tekniska och konceptuella färdigheterna i psykoterapin.
Workshopen innehåller moment av interaktivt lärande, praktiska övningar, strukturerade skrivna reflektioner och gruppdiskussioner.
Förkunskapskrav: Grundläggande kompetens (steg 1).
MÅL MED WORKSHOPEN
Formulera egna upplevelser med hjälp av ett CFT ramverk
Använda CFT interventioner för att utveckla medkänsla för sig själv och andra
Använda egna erfarenheter av CFT övningar för att få insikt i utvecklandet av CFT terapi
Arbeta med personliga svårigheter till medkänsla
Använda medkänsla för att arbeta med konflikter mellan emotion och motivation
Utveckla strukturerad reflektion för att länka personlig inlärning till professionell praktik
Erhålla erfarenhet av strukturen för självpraktik/självreflektion i syfte att främja fortsatt utveckling

Får du Sokraten och våra e-postutskick?

Om du är medlem skickar vi medlemstidningen Sokraten till den adress vi har i medlemsregistret.

Om du inte får tidningen eller våra e-postutskick kan det bero på felaktiga adressuppgifter eller att du glömt att betala medlemsavgiften. Du kan själv kontrollera och ändra dina uppgifter om du loggar in på vår Medlemsservice.

  Bli medlem!

Vi är en lokalförening till sfKBT - en intresseförening som vill främja utbildning och forskning inom kognitiva och beteendeinriktade terapier. Om du inte redan är medlem, kan du läsa om hur du blir medlem via länken här nedan.

Ansök om medlemskap

Information om cookies:
Vi använder inte cookies på allmänna sidor.
Senaste uppdatering: 20 mars 2019. Layout och programmering:
Sven-Erik Nystål